Teambuilding övningar

Teambuilding Övningar hjälper laget att arbeta tillsammans mer effektivt. De hjälper också till att bilda en mer grundad kollektiv sammansvetsning. De är också roliga att göra.
Begär Offert på Teambuilding

Teambuilding Aktivitet

Syftet med teambuildingaktiviteter är att hjälpa människor att samarbeta bättre, både inom sin egen grupp och mellan olika grupper på arbetsplatsen. Man får också tillfälle att träna problemlösning och lagarbete, med fokus på att "tänka utanför boxen". Det kräver ofta mycket kreativitet för att hantera utmaningar.

TEAMBUILDING på Företagsfesten

TEAMBUILDING på Företagsfesten

Lös lågiska problemm och utmana varandra i en egen turnering. Tävla i grupper 6-7 personer. Planera en egen Teambuilding Övning och låt den bästa gruppen vinna.

Aktivitet vid Konferens

Aktivitet vid Konferens

Oftast vill man göra ett avbrott i konferansen mellan den officiella delen. Då passar tembuilding aktivitet perfekt. Vi genomför aktiviteten på plats hos er för upp till 350 personer.

Teambuilding vid After Work

Teambuilding vid After Work

Att ha Teambuilding övningar som en del av "after work" är mycket uppskattad. Att utmana kollegorna i en intelektuell tävling ger gemensam samtals ämne under hela kvällen.

Teambuilding Aktivitet

Teambuilding Aktivitet

Vi kan beskriva teambuilding övningar som är ett problemlösningstävling för grupper (6-7) personer tävla under 90 minuter om vem som löser snabbast alla problem och kommer först öppna den sista dörren

Ggruppdynamik

Gruppdynamik

Jobba som ett team och hitta rätt svar på logiska problem som ni ställs inför. Be om ledtrådar om ni har fastnat och använd gruppdynamik för att nå målet först.

Teambuildning Spelledare

Vi tar hand om praktikaliteter

Vi tillhandahåller allt som behövs för aktiviteten och leder den från början till slut. Det ända ni behöver är en lokal och minimalt med presentationsutrustning.

VAD SÄGER KUNDER

Accenture Logotype
Accenture Teambuilding 5 stars

Tack för senast. Vi tyckte det blev väldigt lyckat med problemlösningsaktiviteten och fick många positiva kommentarer under kvällen.

Scienta Omicron Logotype
Scienta Omicron Teambuilding 5 stars

Tack, alla här var jättenöjda! Det blev verkligen jättebra och 1,5h bara rusade iväg...

Uppsalaekonomerna Logotype
Uppsalaekonomerna Teambuilding 5 stars

Vi vill bara skicka ett stort tack till er för det event ni höll hos oss. Vi har fått återkoppling från deltagarna vilka var mycket nöjda, vilket vi också har varit. Tack för ett bra koncept och ett bra samarbete.

Det är Vi är glada över att vara leverantör till mest framgångsrika företag internationellt. Vi tackar för förtroendet och för tro på att vi klarar av att stödja dem i deras korporativa konferenser, event, team aktiviteter.

Här är några av de välbekanta företagsnamn som vi har genomfört teambuilding aktiviteter till: Alfa Laval, Ericsson, HP, SVT, ICA, Scandic, Elevio, Uppsala Kommun, Länsförsäkringar Stockholm, Deloitte, SEB, Samhall, SVA, Veidekke, Fronit, SMÅA, SAS, ATEA

Hur Funkar Teambuilding Övningen?

 • Planera Teambuilding Övingar

  Planera

  Ni delar upp alla aktivitetsdeltagare i mindre grupper om ca. 7 personer per grupp. Alla grupper har samma uppdrag och förutsättningar.

 • Öva att kasta yxa

  Introduktion och Start

  Vi är på plats i lokalen ca 30 minuter innan aktiviteten för att ställa i ordning. När grupperna kommer in startar spelledaren genomgång av regler och introduktion

 • Genomförandet av Teambuilding Aktiviteten

  Genomförandet av Teambuilding Aktiviteten

  Axe Coach kommer att introducera er till regler och poängräkning i yxkastartävling. Gruppturnering genomförs och vinnaren utses.

 • Boka Axe Throwing Stockholm Nu!

  Avslutning av aktiviteten

  Att vinna i Teambuildning aktiviteten handlar om att jobba tillsammans med teamet på bästa sätt. De 3 första grupper som kommer till seger koras vid avslutningen.

 • Genomförandet av Teambuilding Aktiviteten

  Begär Offert på Teambuilding

  Skicka en offertförfrågan till oss så återkommer vi med detaljerad beskrivning på Teambuilding Övningar, bilder på tidigare genomförda aktiviteter och offert.

FAQ

Teambuilding övningar FAQ illustration

Vad åstadkommer teambuildingövningar?

Fördelarna med teambuilding inkluderar ökad kommunikation, planeringsförmåga, medarbetarnas motivation och samarbete. Roliga aktiviteter som hjälper människor att se varandra i ett annat ljus gör att de kan använda dessa lärdomar i en annan miljö. Ett sammansvetsat team kommer att säkerställa produktivitet och en god arbetsmiljö.

Vilka är de fyra huvudtyperna av teambuildingövningar?

Det finns fyra huvudtyper av teambuildingövningar, som: - Kommunikationsaktiviteter.
- Problemlösning och beslutsfattande aktiviteter.
- Anpassningsförmåga och planering av aktiviteter.
- Förtroendeskapande aktiviteter.

Är teambuildingövningar effektiva?

Även om resultaten varierar kan teambuildingövningar hjälpa medarbetare att bättre förstå varandra och lära sig att bli mer effektiva i att arbeta tillsammans. ... Dessa övningar kan också hjälpa anställda att arbeta med mer allvarliga frågor, som att lära sig problemlösningstekniker och förbättra kommunikationsförmågan.

Varför är teambuilding viktigt i projekt?

Lagarbete inom projektledning leder till ökad effektivitet och produktivitet. Alla lägger fram sina styrkor, håller sig själva ansvariga och de är inte rädda för att be om hjälp eftersom de respekterar varandra. Du kommer att märka mindre friktion och mer kan-göra-attityder runt om.

Vilka är teknikerna i teambuilding?

Att sätta och etablera teamets vision och syfte. Att definiera en tydlig känsla av identitet och syfte. Utveckla mål och önskade resultat med teamet. Att avgöra vad som är meningsfullt med dessa mål: för teamet, för organisationen: för andra intressenter.

Varför är teambuilding viktigt i ledarskap?

Teambuilding är viktigt. Det gör det möjligt för anställda att lära av andra och utveckla nya färdigheter. Att arbeta i ett team hjälper anställda att ta på sig ledarroller och se sina teammedlemmar uppfylla sina skyldigheter. Lagarbete möjliggör problemlösningsförmåga, strategiläggning och beslutsfattande.

Hur kan teambuilding förbättra ett företag/team?

Det bygger förtroende, mildrar konflikter, uppmuntrar kommunikation och ökar samarbetet. Effektivt teambuilding innebär mer engagerade medarbetare, vilket är bra för företagskulturen och stärker resultatet.

Hur mycket teambuildingsövningar förbättrar produktiviteten?

Lagarbete kan göra dig lyckligare. Att ha nöjda medarbetare är ett värdefullt mål i sig, men företaget gynnas också. Forskning från University of Warwick i England tyder på att glada anställda är upp till 20 procent mer produktiva än olyckliga anställda.

Begär Offert för Teambuilding Övningar

Meddelande har skickats
Meddelande har inte skickats. Väligen testa igen eller konta oss på aannat sätt.